Uitleg over de certificeringen van CarpentierMooren

Certificeringen 

FSC®, PEFC en ISO 9002 certificering
Hout is een veel gebruikte grondstof. Dit betekent dat hiervoor veel bomen worden gekapt. Wij willen als leverancier kunnen garanderen dat het hout wat wij voor onze producten gebruiken uit goed beheerde bossen afkomstig is. Door middel van het FSC® of het PEFC keurmerk kunnen we dit. Ons assortiment bevat een groot aantal duurzaam geproduceerde producten. Wij zijn in het bezit van FSC® (licentiecode FSC-C019803) en PEFC certificaten, de internationale norm in onze branche. PEFC staat voor ‘Programme for the Endorsement of Forest Certification’ en FSC® is de afkorting voor ‘Forest Stewardship Council’. Overeenkomst van beide certificeringen is dat zij voor duurzaam bosbeheer staan en dat zowel de Europese Unie als de Nederlandse overheid alle twee de keurmerken accepteren als bewijs voor duurzaam bosbeheer. Dit keurmerk waarborgt een milieuvriendelijk, een sociaal voordelig en een economisch leefbaar bosbeheer. PEFC / 01-31-80

FSC® is een internationale organisatie die zich inzet voor behoud en verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC® spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer horen.

Duurzame producten
De Carpentier-Mooren Groep staat voor duurzame producten. Daarom wordt veel van ons hout geïmpregneerd. Wanneer het KOMO®-vignet bij een product staat, is deze onder KOMO®-keur geïmpregneerd en daarmee beschermd tegen schimmels en houtrot.

Verantwoord en duurzaam bosbeheer
De Carpentier-Mooren Groep richt zich op verantwoord en duurzaam bosbeheer. Met ingang van 2013 is de European Timber Regulation (‘EUTR’) in werking getreden. Deze verordening bepaalt dat uitsluitend nog legaal gekapt hout in de Europese Unie geïmporteerd mag worden. Wij voldoen aan alle formele eisen die de EUTR stelt.

Indonesian legal wood certificate
Alle houtproducten die door onze divisie Carpentier Professional vanuit Indonesië worden geïmporteerd, zijn voorzien van het SVLK/V-Legal certificaat. Hiermee voldoen wij aan de EUTR regels die sinds maart 2013 van kracht zijn. Deze nieuwe wetgeving vervangt het Indonesische BRIK-system en is een reactie op steeds strengere anti-illegale hout wetgeving in de belangrijke markten.
Voor de naleving van dit SVLK/V-Legal certificaat worden alle containers vóór verscheping nauwgezet gecontroleerd door een bevoegde instantie op de legale herkomst van de houtproducten. Alle producten die op onze vestigingen binnenkomen vanuit houtleveranciers worden, zonder uitzondering, door onze medewerkers op de werf gecontroleerd op authenticiteit en certificaat label.

KOMO en SKH
KOMO® is hét kwaliteitsmerk voor de bouw en is een internationaal begrip. Het KOMO® keurmerk wordt beheerd door de stichting KOMO®, gevestigd in Gouda. SKH geeft KOMO®-kwaliteitsverklaringen uit aan producenten c.q. leveranciers van hout, houtproducten, houtconstructies, overige producten en diensten.

KOMO®-kwaliteitsverklaringen kunnen zijn:
KOMO® attest,
KOMO® productcertificaat,
KOMO® attest-met-productcertificaat
KOMO® procescertificaat

Wat bereik je met het KOMO® keurmerk?
Een producent c.q. leverancier krijgt een KOMO®-kwaliteitsverklaring als het product of dienst dat zij levert voldoet aan de eisen zoals die zijn gesteld in de zogenaamde beoordelingsrichtlijn en wanneer dat is vastgesteld en wordt gecontroleerd door een objectieve toetsing door een onafhankelijke deskundige, zoals SKH in Wageningen. SKH is gespecialiseerd in KOMO®-certificering van o.a. hout en bouwcomponenten, daken, deuren, houten en houtachtige plaatmaterialen, polymeerproducten en speeltoestellen. Omdat het KOMO®-keurmerk een zeer brede acceptatie kent en geldt als een preferente kwaliteitsonderscheiding, biedt het een uitgelezen bijdrage aan uw marktposities.

SKH
Steeds meer producenten en leveranciers kiezen ervoor om de kwaliteit van hun diensten, producten en bedrijf door een onafhankelijke instantie (certificatie-instelling) te laten controleren. Niet voor alle producten bestaat een beoordelingsrichtlijn. Speciaal voor die gevallen is het SKH-kwaliteitskeurmerk ontwikkeld. De procedure om tot certificering voor het SKH-kwaliteitskeurmerk is relatief kort.

Wat bereik je met het SKH-keurmerk
Bij certificatie voor het SKH-keurmerk worden producten en producenten op basis van vooraf vastgelegde (prestatie)eisen op regelmatige basis gecontroleerd. Met het SKH-kwaliteitskeurmerk toon je aan steeds te voldoen aan de vastgelegde (prestatie)eisen omdat deze objectief zijn getoetst. En steeds opnieuw worden gecontroleerd door een deskundige, onafhankelijke en derde partij, te weten SKH. Een keurmerk van SKH geeft garanties aan afnemer, stakeholders en andere betrokkenen die van belang zijn voor het commercieel functioneren van jouw organisatie of die voorwaarden stellen aan jouw producten en aan jou als producent. Het SKH-kwaliteitskeurmerk kan de opmaat zijn voor een daarop volgende KOMO®-certificering.

Onze Probin winkels zijn ISO-9002 gecertificeerd
Het leveren van kwaliteit, zowel in producten als diensten, staat bij onze Probin medewerkers hoog in het vaandel. Onze Probin winkel is ISO-9002 gecertificeerd. Onze deskundige en meedenkende baliemedewerkers en onze eigen bezorgdienst zorgen voor snelle levering van hoogwaardige producten tegen een marktconforme prijs. De Probin formule stelt ons in staat efficiënt te werken en schaalvoordelen te behalen waarvan je als klant direct profiteert.